Careers

If you are looking for a job at the field of printing, send your application to jobs@m-press.bg. When there is an available position, your application will be a priority for us.

Оператор на машини в печатното производство

Работа на машини, свързани с производството на печатна продукция – сгъване, рязане, лепене, влистване, шиене, подвързване и др., където прецизността, внимателната, точна и качествена работа са от значение.

Изисквания към кандидатите:
1. Добри технически умения и познания;
2. Желание за работа в колектив;
3. Положителна мотивация за работа и развитие;
4. Опит на техническо работно място е предимство.

Предимства на работното място:
1. Много добро и сигурно заплащане;
2. Постоянен трудов договор;
3. Допълнително заплащане за извънреден труд;
4. Много добри условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;
2. Професионална автобиография;
3. Актуална снимка;
4. Копие от диплом за завършено образование.

Подаване на документи:
Онлайн или на място в Печатница М-Прес (гр. Севлиево, ул. Табашка 17) Apply

We would like to use cookies to better understand your use of this website. By using this website, you agree to our use of cookies as set out in these rules.

I agree Learn more