Privacy statement

„М-Прес“ ООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който „М-Прес“ ООД обработва събраните лични данни на своите клиенти, партньори и потребители на сайта www.m-press.bg.

„М-Прес“ ООД
гр. Севлиево, ул. Табашка 17
0675 33090
sales@m-press.bg


1. Видове събирана информация

„М-Прес“ ООД обработва следните лични данни, които Вие ни предоставяте доброволно, във връзка с:

 • Изпращане на запитване през контактната форма на сайта ни или на мейла ни;
 • Изпращане на документи за кандидатстване на мейла ни във връзка с публикувана обява за работа;
 • Изпращане на покани за предстоящи обучения;
 • Комуникация с нашите доставчици и техни служители.

2. Основание за обработване на събраната информация
Съхраняваме и обработваме лични данни за конкретни и легитимни цели на следните основания:

 • Обработка на изпратени запитвания и оферти;
 • Закупуване на стоки и услуги от доставчици;
 • Оценяване на кандидатури за работа;
 • Изпращане на покани за предстоящи събития.

Когато обработваме личните Ви данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.


3. Начин на обработване на личните данни

Ние обработваме Вашите лични данни на територията на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в границите на Европейския съюз или в трети държави с възможност за адекватно ниво на защита.
Ние обработваме личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични (на хартиен носител) средства.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надеждно защитени със съответните организационни, софтуерни и технически средства.


4. „Бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които съдържат информация и се свалят на Вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство при посещение на уебсайта ни. След това вашият браузър изпраща „бисквитките“ обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава „бисквитките“.


5. Период на съхранение на личните данни

Съхраняваме Вашите данни за срока на изпълнение на целите, за които данните са събрани и при спазване на съответното законово изискване, както следва:

 • Данните за запитвания и оферти не се съхраняват ако те не са одобрени;
 • Счетоводните документи и съпътващата информация по изпълнение на договори и поръчки се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1. януари на отчетния период;
 • Данни за кандидатури за работа се съхраняват до приключване на подбора на служители. След изтичането му Вашите данни няма да бъдат съхранявани от нас.

6. Права на субектите на данни

 • Право на достъп до личните данни – имате право да получите информация за Вашите данни и начините на тяхното обработване;
 • Право на коригиране на личните данни – можете да изискате коригиране на Вашите лични данни ако те са неточни или непълни;
 • Право на изтриване на личните данни - имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани първоначално.

Ако желаете да се възползвате от някое от Вашите посочени права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля свържете се с нас по телефон или мейл, които са публикувани на страницата ни за контакти от сайта ни. Ще разгледаме Вашето запитване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор.

7. Съгласие за промени по Декларацията за поверителност
Посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате със съдържанието на Декларацията за поверителност. Моля имайте предвид, че то може да бъде променяно от нас с цел запазване на неговата актуалност по отношение на защитата на Вашите лични данни.

We would like to use cookies to better understand your use of this website. By using this website, you agree to our use of cookies as set out in these rules.

I agree Learn more